ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

17.11.2021 року відбувся конкурс на зайняття вакантної посади консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Токмацької міської ради

Конкурсною комісією до складання іспиту допущено 4 претенденти.

Переможцем конкурсу визнана ТУРІЙ Тетяна Петрівна. Вітаємо!


ОГОЛОШЕНО КОНКУРС!


Термін подання документів з 29 вересня до 12 листопада 2021 року
Найменування і місцезнаходження: Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Токмацької міської ради, вул. Центральна, буд.45, місто Токмак, каб.42
Найменування вакантної посади: консультант комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Токмацької міської ради;
Умови оплати праці: 14 тарифний розряд
Кваліфікаційні вимоги до консультанта Центру відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту"
є громадянином України; вільно володіє державною мовою; має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра; стаж педагогічної та / або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років; має високі моральні якості, організаторські здібності, стан фізичного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Професійні вимоги: досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські здібності.
Завдання та обов’язки
Організація та проведення консультування вчителів з питань: планування та визначення траєкторії професійного розвитку; проведення супервізії (за наявності сертифіката); організація освітнього процесу за різними формами здобуття освіти; впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти й нових освітніх технологій;
Координація діяльності професійних спільнот учителів та участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків творчих груп. Супровід та підтримка у педагогічній діяльності молодого вчителя. Впровадження концепції НУШ. Інформаційно-методичний супровід закладів дошкільної та позашкільної освіти й педагогічних працівників щодо законодавства в галузі освіти, актуальних проблем сучасного розвитку освіти, нових вимог до організації освітнього процесу.Організація і проведення представницьких педагогічних заходів, семінарів, тренінгів. Звітує перед директором щодо виконання плану роботи.
Перелік документів для участі у конкурсі:
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додаток 1);
автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копія паспорта громадянина України;копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;
мотиваційний лист, складений у довільній формі;
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Місце подання документів для участі у конкурсі:вул. Шевченка, 42, м. Токмак, КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Токмацької міської ради, каб. 42
Конкурс складається з таких етапів:
прийняття рішення про проведення конкурсу; оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі; перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам; допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; проведення конкурсного відбору; визначення переможця конкурсу.
Проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється відповідно до Порядку Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: кваліфікаційного іспиту на знання Законів України з питань освіти (письмово) та співбесіди. Питання з підготовки до письмового іспиту надаються претенденту під час подання документів.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі — Тарасова Вікторія Анатоліївна, номер тел.: 0684410057, ел.пошта: cprpp.tokmak@gmail.com
Кiлькiсть переглядiв: 21